28 VDC (3 kW) Tank Aktif Koruma Sistemi Güç Dağıtım Birimi

28 VDC (3 kW) Tank Aktif Koruma Sistemi Güç Dağıtım Birimi

Zırhlı araçlar için geliştirilmiş olan GKDB-KO30-028-17 güç dağıtım birimi, araçtan aldığı 28V DA gerilimini kontrollü bir şekilde çıkışlarına dağıtmaktadır.

Toplamda 3kW gücünde 17 adet 28V DA çıkışa sahiptir.

Eternet arayüzü ile çıkışlarını açma kapama gibi işlevleri uzaktan yönetilebilir.

Aynı şekilde üzerindeki devre kesicilerin konumları, giriş gerilimi, çıkış gerilimi ve çıkışlardan çekilen akımlar gibi çalışma durumu hakkında uzağa bilgi verebilir.

Uzaktan yönetilmediğinde, isteğe göre programlanabilen başlatma ve koruma senaryolarını işletebilir.

GKDB-KO30-028-17 kara platformları için ilgili askeri standartlara göre kalifiye edilmiştir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş Özellikleri:

Çıkış Özellikleri:

Mekanik Özellikler:

Elektromanyetik Uyumluluk:

Çevresel Özellikleri:

Korumalar: