Güç Çevirim Ünitesi (GÇÜ)

Güç Çevirim Ünitesi (GÇÜ)

Güç çevrim ünitesi; platformdan aldığı 3 faz 115 VAC/400 Hz alternatif akımı 28 V doğru akıma çevirmekte ve gerekli korumaları sağlayarak bağımsız olarak anahtarlanabilen iki ayrı kanaldan çıkışına bağlı birimlere iletmektedir. Güç çevrim ünitesi aynı zamanda AC güç beslemesini, ayrık giriş sinyalleri doğrultusunda iki kanal olarak çıkışa aktarabilmektedir. Güç çevrim ünitesi 1.200 watt çıkış gücüne
sahiptir ve asgari verimi %88’dir. Çevirici içerisinde fan bulunmamakta, soğutma iletim yoluyla sağlanmaktadır. GÇÜ 3 faz AC gerilim haricinde 270 VDC giriş gerilimi ile de çalışabilmektedir. Birim güç kesintisi durumunda, 50 ms boyunca birinci DC çıkış kanalından 28 VDC çıkış geriliminde 5 amper akım verebilmektedir. Çevirici birimi RS-485 arayüzü üzerinden harici olarak kontrol ve kumanda edilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş Özellikleri:

Çıkış Özellikleri:

Mekanik Özellikler:

Elektromanyetik Uyumluluk:

Çevresel Özellikleri:

Korumalar:

Elektriksel Özellikler: